Kontakta Anders

Om Anders Tedestrand

Jag har tillbringat några år av mitt liv på behandlingshem. Mitt sätt att arbeta på och hjälpa människor i kris bygger till största delen på egna livserfarenheter.

Efter tiden på behandlingshem fick jag möjlighet till internutbildning, projektledarutbildning och en utbildning till alkohol – och drogbehandlare. Därefter arbetade jag under en tid på behandlingshemmet, med främst kognitiv och systemisk terapi.

Under min tid i behandling och än mer idag så upplever jag att dagens terapi, som bygger på samtalet, inte gav mig som så många andra den hjälp som behövs för att nå resultat. All erfarenhet var därmed grunden till min modell som jag idag använder mig av vid alla typer av livsproblem och som leder människor från destruktivitet.

Sedan några år tillbaka jobbar jag med Tedestrandmetoden. En metod som ger stor framgång i mitt arbete med mina klienter.