Tedestrand Metoden

Metoden som ger dig en snabb, effektiv och varaktig lösning på dina livsproblem.

Problem för individer, familjer, företag osv. är oftast mycket komplicerade och berör ibland flera människor. Tedestrand metoden har av det skälet utvecklat en generell visuell överblick som ger möjlighet till både individen eller gruppen att ha något konkret att följa för att inte missa målet.

Vem kan bli hjälpt av Tedestrand metoden?

Tillsammans med individuell guidning och den unika process kartan vägleds du till en stabil och varaktig förändring.

Metoden ger enkla lösningar på komplexa livsproblem. Inga problem är för stora, komplexa eller för obetydliga. Tidigare klienter har sökt upp mig för hjälp med bl.a.  ångest, alkoholproblem, relationsproblem, ätsörningar, beroendeproblem, utbrändhet. Kontakta mig för att prata vidare om hur du ska komma ur dina problem.

Metoden fungerar lika bra på distans då samtal kan göras via telefon eller internet/skype. Så den geografiska orienteringen är inget hinder till att du ska kontakta mig.

Processkartan

Den visuella överblicken är det unika verktyget som ger dig goda förutsättningar att lösa ditt problem.
Kartan visar gamla tankemönster och visar vägen till de nya tankemönster som ska skapas. Samma karta gäller i stort sett för all komplexitet och de flesta av psykets tillstånd är komplexa. Individen/gruppen får kartförståelsen genom att utbilda sig först och därefter arbeta med kartan tillsammans med mig.

Du har i och med kartutbildningen huvudansvaret för din egen process. Under hela resan fram till mål, finns jag som stöd.

Läs rapporten ››

Forskare vid Linköpings universitet utvärderar Tedestrand metoden.